woensdag 20 september 2017

Kamer kritisch over Lelystad Airport

Vandaag (19-9-2017) heeft de Tweede Kamer langdurig gesproken met Stas Dijksma. Dijksma trof een kritische kamer tegenover zich. Zij werd flink aangepakt op de rare (pardon: suboptimale) laagvliegroutes van Lelystad Airport. Ook op de luchtruimherziening, waarvoor nog geen bal gebeurd is, werd zij stevig aangepakt. Martijn van Helvert (CDA) hierover: “Sinds 2014 is er bij IenM gewoon niets gedaan om het luchtruim te herzien. In 2009 al bekend was dat het voor lelystad moest.Het kan niet zo zijn dat 10 jaar gewerkt wordt aan routes en dat de kamer binnen drie maanden moet beslissen." Deze luchtruimherziening is nodig voor normale vliegroutes, daar waar nu ruim 100 km laaggevlogen moet worden om onder het Schiphol-verkeer te blijven.

Ook wilde Dijksma de voor Biddinghuizen gunstige B++ vliegroutevariant niet fatsoenlijk bekijken. Moeilijk, ingewikkeld en straks is er extra inspraak of een extra MER nodig… zo probeerde Dijksma er onderuit te komen. Uiteindelijk is afgesproken dat luchtverkeersleiding Nederland en Eurocontrol nog deze week de B++ variant bekijken. Eurocontrol is de organisatie die de luchtverkeersleiding in Europa coördineert.

GroenLinks en de SGP vinden dat eerst het luchtruim herzien moet worden (op z'n vroegst in 2023) en dat Lelystad dan pas open kan.

Het overleg in de Tweede Kamer wordt volgende week vervolgt… (van 14.00 tot 18.00 uur was niet lang genoeg).

Morgen is er bij Omroep Flevoland een extra lange nieuwsuitzending die volledig over de laatste ontwikkelingen van Lelystad Airport gaat. Omroep Flevoland heeft zo'n beetje alle hoofdrolspelers voor de camera kunnen krijgen.

Bronnen:


zaterdag 26 augustus 2017

Alternatieve B++ route lijkt gunstig voor Biddinghuizen

Vrijdag 25 augustus presenteerde vliegveld Teuge een alternatieve vliegroute B++ voor Lelystad Airport aan Statenleden en leden van de Tweede Kamer.

B++ route lijkt gunstig voor Biddinghuizen
De nieuwe B++ route is een alternatief op de B+ route zoals die nu opgenomen is in het luchthavenbesluit.

Bij westenwind (80% van de tijd)
Vliegtuigen stijgen op richting Almere, buigen af naar Zeewolde en zetten dan koers richting Biddinghuizen.
Het uitvliegende verkeer maakt ter plaatse van Dorhout Mees een bocht naar rechts en steekt het Veluwemeer over. Via Hulshorst, Uddel en Kootwijk wordt dan ter hoogte van Ede aangesloten op de hogere vliegroutes (>6000 voet).

Bij oostenwind (20% van de tijd)
Vliegtuigen stijgen op richting Dronten. Vervolgens vliegen ze richting Kampen. Boven Roggebot draaien ze naar het zuiden. Via het Abbertbos, Spijkbos, Walibi Flevo en de Bremerbaai vliegen ze naar Hulshorst waar ze aansluiten op de vliegroute.

Vliegroute B++
Hieronder is de vliegroutes B++ weergegeven. De gele route is de route B+ zoals deze nu is opgenomen in het luchthavenbesluit en het routebesluit. De groene route is de alternatieve B++ route van vliegveld Teuge.


(vliegroute in groot formaat) 

(vliegroute B++ in PDF format)

De nieuwe B++ route lijkt gunstig voor Biddinghuizen. De routes komen verder van de dorpskern af te liggen. Geluidsberekeningen zullen dit moeten aantonen.

Is dit de nieuwe vliegroute?
Dat is nog maar de vraag. Eerder is een vergelijkbare route afgevallen door protesten van de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet en omdat een aantal natuurgebieden hierbij op zeer lage hoogte wordt overvlogen.

Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven dat wat haar betreft de B+ route zoals opgenomen in het luchthavenbesluit 'heilig' is. Afwijken hiervan zal namelijk tot aanpassing van de MER leiden en dus het risico op extra inspraak en veel vertraging. Aangezien er nu zo'n 200 miljoen euro wordt gestoken in de luchthaven en de bijbehorende infrastructuur en omdat Schiphol dit jaar 'vol' raakt zal de Staatssecretaris hier waarschijnlijk niet aan willen morrelen.

Eigenlijk is niemand blij met deze vliegroutes. Er moet over een grote afstand langdurig laag (<2 km) worden gevlogen: dit levert veel geluidsoverlast op, is onveilig (vogelaanvaringen) en kost extra brandstof.
Voor een goede en veilige vliegroute van Lelystad Airport moet het luchtruim van Nederland opnieuw ingedeeld worden. Dit laat echter nog jaren op zich wachten en daar wil Schiphol en de politiek niet op wachten.

Vervolg
Het bureau Helios voert een second opinion uit naar de vliegroutes. Op 13 september spreekt de Tweede Kamer weer over Lelystad Airport. Naar verwachting zal de Staatssecretaris kort daarna het routebesluit nemen. Het vaststellen van het routebesluit is een ministeriële verantwoordelijkheid waarbij geen (bestuurlijk) beroep mogelijk is. Actiegroep Hoogoverijssel heeft aangekondigd een civiele procedure te starten tegen dit besluit en is hiervoor 100.000 euro aan het inzamelen.


donderdag 20 juli 2017

Informatie over uitbreiding Lelystad Airport

Meer weten over de uitbreiding van Lelystad Airport tot een tweede Schiphol (vanaf 1 april 2019)? Wij raden de volgende sites aan:

  1. Het FD heeft een uitgebreide special gemaakt met 5 interviews met betrokkenen en verhelderende grafieken
  2. Joost Karremans heeft - voor zijn afstuderen journalistiek - zijn afstudeerproject online gezet. Met informatie over de vliegroutes, kleine luchtvaart, succesfactoren en kansen. 
  3. Tot slot de site van actiegroep Hoogoverijssel met veel informatie over vliegroutes en de te verwachten overlast.

zaterdag 20 mei 2017

Alders wil Lelystad Airport versneld laten doorgroeien naar 25.000 vluchten

Alders stelt voor om Lelystad Airport versneld te ontwikkelen naar 25 duizend vluchten.
In de oorspronkelijke stukken werd nog gesproken over 'langzaam ingroeien'. Schiphol heeft echter door tariefsverlagingen de deur volop open gezet voor lowcostcarriers. Voor Lelystad betekent dit niet 'lang ingroeien' maar direct vanaf opening volop groeien. Al in 2020 worden de 25.000 vluchten bereikt en wil men door naar 45.000 vluchten. Dit is te lezen in de laatste voortgangsrapportage van Alders.:


De groeicijfers die Schiphol in het Ondernemingsplan Lelystad hanteert, liggen rond de 2 procent. In het advies over de marktontwikkeling (juni 2014) is aangegeven dat bij een groeipercentage van 2 procent de tijdigheid van de realisatie van Lelystad ter ondersteuning van de opvang van de groei onder druk staat. De groei is inmiddels een aantal jaren achtereen ruim boven die 2 procent uitgekomen. Daarmee ontstaat vanaf 2018 een capaciteitstekort en wordt er vanaf dat moment een grotere beschikbare capaciteit in Lelystad gevraagd dan in het Ondernemingsplan voorzien is en dan in de praktijk te realiseren is op Lelystad in 2018. Daarmee komt in versterkte mate he tvraagstuk van een versnelde ingroei op Lelystad op tafel.
Aan de bestuurlijke Tafel is er met het oog hierop nog eens op gewezen dat de afspraak in het advies van de Tafel van 30 maart 2012 over de volumeontwikkeling vanaf 2015 naar 2020 betrekking heeft op 25.000 vliegtuigbewegingen. Een tragere fasering is in de door de Alderstafel uitgebrachte adviezen niet aan te treffen en al evenmin in het formeel vastgestelde Luchthavenbesluit. De nadien in 2014 in het Ondernemingsplan LelystadAirport gepresenteerde fasering vervangt de aan de Tafel gemaakte afspraken over de volume ontwikkeling niet. Deze fasering in het Ondernemingsplan dient namelijk een heel ander doel, namelijk de bedrijfseconomische onderbouwing van de noodzakelijke investeringen in de luchthaveninfrastructuur in een laag groeiscenario. De afspraken aan de Alderstafel en het daarop gebaseerde Luchthavenbesluit hebben echter betrekking opeen ruimte van in totaal 45.000 vliegtuigbewegingen waarvan 25.000 in de periode tot 2020 en de rest vanaf 2020 na uitvoering van een tussentijdse evaluatie.

zondag 26 februari 2017

Teken petitie tegen lage vliegroutes Lelystad Airport

Het Actiecomité Hoog Overijssel maakt zich grote zorgen over de lage vliegroutes van Lelystad Airport. Hoog (Over)ijssel timmert flink aan de weg: het is besproken in de verschillende gemeenteraden, de Provinciale Staten van Overijssel en tijdens het luchthavenoverleg in de Tweede Kamer deze week. De vliegroutes met name buiten Flevoland zijn nog niet definitief vastgesteld, dus dat biedt mogelijkheden.

Ook jij kunt een handje helpen, namelijk door de petitie van HoogOverijssel te ondertekenen.

Meer info: zie het luchthavendossier op RTVOost.


Geluidmeetpunt Biddinghuizen verplaatst

De geluidsmetingen voor vliegtuiglawaai lopen inmiddels al ruim een jaar. Continue wordt het geluid gemeten en geregistreerd zodat een goede nulmeting ontstaat. Zo kan het effect van het vliegtuiglawaai (de extra herrie) straks precies in kaart worden gebracht. En daarmee heb je een aanknopingspunt om - als het afwijkt van de prognoses - daar wat mee te gaan doen. Het geluidmeetpunt aan de Baan gaf teveel verstoringen als gevolg van regen, wind en verkeer. Dit geluidmeetpunt is daarom verplaatst naar de Klaversingel. Dit is een uitstekende, autoluwe nieuwe plek voor de geluidsmetingen. Door deze nieuwe locatie van het meetpunt is er een goede verdeling van de meetpunten over Biddinghuizen: Klaversingel, Bakhuis en de Parksingel. Iedereen die zijn dak en internetverbinding beschikbaar stelt voor deze geluidsmetingen: bedankt! In Zeewolde en (waarschijnlijk) in Elburg worden vergelijkbare meetnetten opgezet.

 De actuele geluidsmetingen voor vliegtuiglawaai in Biddinghuizen kun je hier volgen.
De metingen van Dronten West kun je hier bekijken.

zondag 17 april 2016

Dijksma: Lelystad Airport moet doorgaan, desnoods met dwang

Bij de behandeling van het luchthavenbesluit in de Tweede kamer lieten de ANVR, de pilotenvakbond en zo’n beetje alle luchtvaartmaatschappijen in stevige bewoordingen weten tegen de uitbreiding van Lelystad Airport te zijn. Tot op heden heeft nog enkele geen enkele luchtvaartmaatschappij formeel aangegeven te willen vliegen vanaf lelystad Airport. En dat terwijl de luchthaven al op 1 april 2018 open moet. Daarom komt de staatssecretaris met een nieuw plan: we dwingen de luchtvaartmaatschappijen gewoon om te gaan vliegen vanaf Lelystad. 

Voldoende capaciteit
Er is luchthavencapaciteit genoeg in Nederland. Schiphol wil na 2020 verder doorgroeien en begint met de aanleg van een nieuwe pier van circa 1,2 miljard euro. Eelde en Maastricht hebben zo weinig vluchten dat ze bijna failliet gaan en blijven alleen met forse overheidssteun overeind. Eindhoven gaat uitbreiden van 15.000 vliegbewegingen tot 43.000 vliegbewegingen. Rotterdam wil groeien van 1,7 miljoen reizigers naar 2,9 miljoen passagiers in 2025.

Ondertussen staat de groei van Schiphol onder druk van de enorme luchthavens in Dubai en Istanbul die een hoop van het hub-verkeer (overstappers) afsnoepen. En zo geweldig gaat het nou ook weer niet in de luchtvaart. De grootste klant van Schiphol, Air France-KLM, zit in zwaar weer en moet fors bezuinigen. De werkeloosheid onder piloten is hoog.
Het is een raadsel waar die extra 45.000 vluchten van Lelystad Airport vandaan moet komen. De groeicijfers waarop Lelystad Airport is gebaseerd zijn niet meer realistisch.

Verleiden of dwingen
Lelystad Airport probeert met lage prijzen de luchtvaartmaatschappijen te verleiden om vanaf Lelystad te vliegen. Met 15 euro per passagier wordt Lelystad Aiport bijna 50% goedkoper dan Schiphol. Toch is dit niet voldoende om de luchtvaartmaatschappijen over te halen vanaf Lelystad te vliegen. Lelystad Airport heeft geen goed openbaar vervoer en het is niet mogelijk om op Lelystad Airport over te stappen naar andere vluchten.
De luchtvaartmaatschappijen mogen niet ’s nachts vliegen en door de korte landingsbaan kunnen geen vluchten naar verre bestemmingen worden uitgevoerd. Dit betekent dat ze moeten vliegen vanaf Schiphol én vanaf Lelystad. Door deze zogenaamde 'split operation' vervalt het kostenvoordeel van Lelystad Airport. Bovendien kunnen de maatschappijen op achteraf gelegen regionale luchthaven minder voor hun tickets vragen. Tot op heden is er geen enkele luchtvaartmaatschappij ‘verleidt’ om te gaan vliegen vanaf Lelystad Airport.

Geen nood aldus Staatssecretaris Dijksma, we dwingen ze gewoon te gaan vliegen vanaf Lelystad Airport. Dijksma wil 'selectieve ontwikkeling van Schiphol bereiken via de toepassing van een formele overheidsmaatregel'.
Of deze dwang inderdaad mogelijk is, is nog maar de vraag. De Europese Unie heeft regels opgesteld om te voorkomen dat maatschappijen verplicht kunnen worden uitgeplaatst. Alle maatschappijen moeten gelijke toegang hebben tot de drukste luchthavens volgens de EU.
Zelfs Sovjet-maatregelen zoals gedwongen winkelnering bieden waarschijnlijk geen soelaas voor Lelystad Airport.


Fiasco van half miljard
De aanleg van Lelystad Airport en de bijbehorende infrastructuur kost zo’n 200 miljoen euro, grotendeels overheidsgeld. Maar daar blijft het niet bij, de komende jaren zijn de kosten voor luchtverkeersleiding en exploitatie hoger dan de opbrengsten. De luchthaven denkt zelf pas in 2035 winst te maken. De luchtvaartsector zelf becijferde de omvang van dit toekomstige fiasco op een half miljard. 

En de werkgelegenheid dan?
De werkgelegenheid valt tegen. Nu werken er 250 mensen op de luchthaven. Straks zo'n 400 mensen. Dat betekent dus 150 extra banen. Daarvoor wordt dan wel bijna 200 miljoen euro geïnvesteerd. Meer dan 1 miljoen euro/baan om een baan voor een parkeermeneer of koffiejuffrouw te creëren. Met zoveel geld kun je elders in de economie toch veel meer bereiken? En dan hebben we het nog geen eens over de banen die verdwijnen door de luchthaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de recreatiebedrijven langs het Veluwemeer waar de Boeings straks laag en vol gas overheen vliegen.

Ook de overige werkgelegenheid valt tegen. De provincie Flevoland, Lelystad en Almere investeerden al ruim 13 miljoen euro in het bedrijventerrein OMALA bij Lelystad Airport. Acht jaar later, drie namen (OMALA, Airport Garden City en nu Lelystad Airport Businesspark) en drie directeuren verder is er nog steeds geen vierkante meter grond verkocht.

Overige schade
Naast financiële schade levert de luchthaven ook nog andere schade op zoals luchtvervuiling en veel geluidsoverlast in Dronten, Biddinghuizen en Zeewolde. Daarnaast gaat een groot deel van Flevoland op ‘slot’ omdat hier geen nieuwe woningbouw of bijvoorbeeld windmolens mogen komen. Ook de duizenden vogels die in de omgeving bivakkeren mogen voor hun rust en leven vrezen.

Parlementaire enquête
De aanleg van een luchthaven doordrukken terwijl omwonenden, milieuorganisaties en de luchtvaartsector tegen zijn en de economische stoplichten op rood staan. Dat is een mooi onderwerp voor een parlementaire enquête. Helaas worden parlementaire enquêtes pas gehouden nadat de schade is ontstaan. Dus dat wordt dan vermoedelijk ergens rond 2023-2028.

Stel aanleg uit
Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is onherroepelijk, maar verjaart niet. Tot op heden zijn er kosten gemaakt voor planvorming, ontwerp en vergunningen. Het grote geld uitgeven voor de aanleg zelf moet nog beginnen. Er is geen acuut capaciteitsprobleem en vanaf 2020 mag Schiphol zelf beperkt gaan groeien. Stel daarom de aanleg uit en kijk hoe de luchtvaartmarkt zich ontwikkeld. Over tien jaar ziet de wereld er weer heel anders uit. Dan willen we misschien een luchthaven in de Noordzee of gaan we (eindelijk) massaal op reis met de hogesnelheidslijn.

woensdag 5 augustus 2015

Psssst….. luchthaven kopen? slechts 10.000 euro

De Spaanse luchthaven Ciudad Real, ten zuiden van Madrid, opende eind 2008 de deuren. Ze beschikt over de langste start- en landingsbaan (4.200 meter) van het land. Aanvankelijk wilde men de luchthaven Madrid-Zuid" dopen, met de bedoeling er de lowcostluchtvaartmaatschappijen voor de hoofdstad te ontvangen. Maar die naam werd geweigerd. De lowcostluchtvaartmaatschappijen kwamen nooit. De luchthaven ontving sinds 2011 geen lijnvluchten meer. In 2013 waren de operationele schulden opgelopen tot ruim 300 miljoen en werd besloten tot verkoop.

De bouw kostte meer dan 450 miljoen euro, maar in eerste instantie ging de luchthaven voor 100 miljoen euro in de  verkoop waarop geen geïnteresseerden kwamen, daarna voor 80 miljoen, ook zonder succes en later voor 40 miljoen euro.  Alleen het Chinese Tzaneen International heeft een bieding gedaan van 10.000,= euro.
Het Chinese Tzaneen International, wat officieel geregistreerd staat met een kapitaal van het minimale 4.000 euro, werd in maart 2015 opgericht door diverse Chinese zakenmensen die grootse plannen hebben met het vliegveld. Men wil dat namelijk gaan gebruiken als aanvlieghaven voor alle Chinese producten voor Europa.

Diverse milieuorganisaties vertrouwen de deal niet echt en vinden het in eerste instantie belachelijk dat men een bijna half miljard kostende vliegveld voor slechts 10.000 euro verkoopt en daarnaast menen zij dat er meer achter deze verkoopdeal zit. Daarom hebben zij en diverse andere organisaties al aangegeven de zaak te gaan onderzoeken.

[bron]

Parallellen met Lelystad Airport?

  • Ciudad Real is – net zoals Lelystad Airport – bedoeld om vluchten van lowcostcarriers van de nabij gelegen hoofdstad over te nemen. 
  • De stad Ciudad Real telt zo’n 75.000 inwoners. Lelystad telt 76.333 inwoners (31 maart 2015, bron: CBS)
  • Ciudad Real heeft een station dat gelegen is aan het Hogesnelheidsnet en op de breedspoorlijn van Manzanares - Mérida. Lelystad heeft alleen een intercitytreinstation.
  • De lowcostcarriers kwamen nooit naar Ciudad Real. Voor Lelystad Airport wordt tot 2018 zo’n 200 milljoen geïnvesteerd. Tot op heden heeft nog geen enkele lowcostcarrier aangegeven naar Lelystad Airport te willen komen. zaterdag 4 juli 2015

Bestemmingsplan Lelystad Airport biedt geen mogelijkheden voor Biddinghuizer bezwaar

Vanaf 11 juni t/m 23 juli 2015 ligt het Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven ter inzage.

In het stuk wordt voor alle voor Biddinghuizen van belangzijnde onderwerpen nadrukkelijk verwezen naar het reeds vastgestelde luchthavenbesluit.Denk hierbij aan vliegroutes, nut-en-noodzaak uitbreiding, locatiekeuze, geluidsoverlast en dergelijke. Bezwaar maken tegen deze onderdelen heeft geen zin: deze bezwaren worden afgewezen met een verwijzing naar het (onherroepelijke) luchthavenbesluit.

Je kunt natuurlijk altijd bezwaar proberen te maken tegen de grootte of hoogte van het luchthavengebouw of de kleur van de startbaan maar het wordt als inwoner van Biddinghuizen wel erg moeilijk (onmogelijk) om aan te tonen dat je daardoor in je belang wordt geschaad. Op deze website daarom geen (voorbeeld) bezwaarschrift voor het bestemmingsplan.

Nadeelcompensatie
Op grond van artikel 8.74 en artikel 8.31. van de Wet luchtvaart kan iemand die schade lijdt of zal lijden binnen 5 jaar na het Luchthavenbesluit een verzoek voor schadevergoeding indienen.

  • Alleen daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade ten gevolge van het Luchthavenbesluit wordt vergoed. 
  • Je moet je verzoek met bewijslast te onderbouwen.
  • Een dergelijk verzoek kan worden ingediend via de website van de Rijksoverheid 

Vliegroutes
De vliegroutes zijn nog niet formeel vastgesteld. Wijzigingen en optimalisaties van de vliegroutes kunnen dus nog in de plannen worden doorgevoerd. Wij zullen onze punten blijven inbrengen (o.a. via de wethouder die aan de Alderstafel deelneemt).

Meten is weten

Bij de besluitvorming over Lelystad Airport is er uitsluitend gebruik gemaakt van computermodellen die de geluidsoverlast voorspellen. Nu zijn modellen handig om verschillende varianten met elkaar te vergelijken omdat je ze allemaal op dezelfde manier doorrekent.

In de praktijk zijn er echter behoorlijke verschillen tussen de modellen en de daadwerkelijke geluidsoverlast. Door het weer (o.a. wind) kunnen al behoorlijke verschillen ontstaan. Daarnaast houden vliegtuigen zich wat betreft hoogte en koers nooit helemaal precies aan de lijntjes die op de kaart staan. De toestellen mogen 1 zeemijl (1,9 kilometer) aan weerskanten afwijken. Ook zullen de toestellen niet precies gasgeven op de plek die de modelleur in zijn computerprogramma heeft gestopt. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook andere (luidruchtigere) toestellen vliegen dan waar de modelleur mee heeft gerekend.

Om de werkelijke geluidsoverlast te bepalen zit er maar één ding op: meten!  Lelystad Airport hoeft wettelijk alleen een meetpunt aan het begin en aan het einde van de startbaan te hebben. Daar heeft de omgeving dus niets aan.

De gemeente Dronten heeft zelf daarom een paar jaar geleden al drie meetpunten ingericht in Dronten West. Je kunt via de website real-time meekijken welke geluidsbelasting wordt gemeten.
De metingen worden uitgevoerd door Sensornet die ook verschillende meetpunten heeft rond Schiphol. De metingen lopen  vanaf 2011 zodat er een goede nulmeting is. Door deze nulmeting kun je achteraf goed zien wat er aan geluid als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport bijkomt.

Door de drie meetpunten met elkaar te combineren kan de richting van het geluid worden bepaald. Tevens wordt de data gecombineerd met de gegevens van de radar. Zo kan het systeem het verschil tussen  vliegtuiglawaai en omgevingsgeluid zien.
De metingen in Dronten lopen vanaf 2011. Hier kun je het rapport bekijken van de geluidsmetingen over 2014. Uit deze metingen blijkt dat het geluidsniveau van vliegtuiglawaai tot op heden erg meevalt (ver onder de norm van Lden48).

Decibellen zijn logaritmisch
De decibelschaal is logaritmisch. Elk 3 dB erbij betekent ongeveer een verdubbeling van het geluidsniveau.

Voorbeeld stofzuiger:
We hebben een stofzuiger en die produceert 65 dB. We zetten een tweede stofzuiger aan die ook 65 dB produceert: 65 dB + 65 dB = 68 dB

Wanneer twee geluiddrukniveaus meer dan 20 dB verschillen, is het totale geluiddrukniveau vrijwel gelijk aan het hoogste geluiddrukniveau.

Voorbeeld: je zit in je achtertuin
Je zit in je tuin op een zwoele zomeravond. Het achtergeluid (ritselende bladjes, een fluitende vogel, een auto die verderop langsrijdt) bedraagt 35 dB. Er komt een Boeiing langs met 65 dB. Het achtergrondgeluid valt dan compleet weg als het vliegtuig passeert. 35dB + 65 dB = 65 dB

Lamax
Lamax is de (piekwaarde) die gemeten wordt als een toestel passeert. In de bebouwde kom van Biddinghuizen is de geluidsbelasting straks volgens de modellen ongeveer 65 dB als een opstijgend toestel passeert.

Lden
Voor vliegtuiglawaai heeft de wetgever iets heel handigs bedacht: het wordt gewoon uitgemiddeld over de hele dag. Handig..... zo voldoe je bijna altijd aan de normen.

Voorbeeld
Op Lelystad Airport is het spitstijd. Van 7.00 tot 10.00 uur vertrekken er 60 Boeings en Airbussen. De rest van de dag is het redelijk rustig in Biddinghuizen (het inkomende vliegverkeer dendert over Dronten-West).

Van 7.00 tot 10.00 uur zijn er 60 geluidspieken van circa 65 dB. Dit wordt vervolgens uitgemiddeld. Het Lden niveau in de bebouwde kom van Biddinghuizen ligt daardoor net onder de 48 dB (de gele lijn van route B+ in onderstaande afbeelding). Boven 48 dB is er volgens de wetgever sprake  van 'ernstig gehinderden'. Daaronder is er volgens de wetgever niets aan de hand. Voor recreatie (oa de Boschberg, de Bremerberg, campings langs het water) is er overigs helemaal geen geluidsnorm.


Geluidsmeting Biddinghuizen
Het college van B&W heeft ook voor Biddinghuizen een geluidsmeetpunt toegezegd. Dit moet er uiterlijk in 2017 komen. Je kunt dan nog een jaar meten voor een goede nulmeting.

Meer informatie: geluidsmetingen door Sensornet