donderdag 20 juli 2017

Informatie over uitbreiding Lelystad Airport

Meer weten over de uitbreiding van Lelystad Airport tot een tweede Schiphol (vanaf 1 april 2019)? Wij raden de volgende sites aan:

 1. Het FD heeft een uitgebreide special gemaakt met 5 interviews met betrokkenen en verhelderende grafieken
 2. Joost Karremans heeft - voor zijn afstuderen journalistiek - zijn afstudeerproject online gezet. Met informatie over de vliegroutes, kleine luchtvaart, succesfactoren en kansen. 
 3. Tot slot de site van actiegroep Hoogoverijssel met veel informatie over vliegroutes en de te verwachten overlast.

zaterdag 20 mei 2017

Alders wil Lelystad Airport versneld laten doorgroeien naar 25.000 vluchten

Alders stelt voor om Lelystad Airport versneld te ontwikkelen naar 25 duizend vluchten.
In de oorspronkelijke stukken werd nog gesproken over 'langzaam ingroeien'. Schiphol heeft echter door tariefsverlagingen de deur volop open gezet voor lowcostcarriers. Voor Lelystad betekent dit niet 'lang ingroeien' maar direct vanaf opening volop groeien. Al in 2020 worden de 25.000 vluchten bereikt en wil men door naar 45.000 vluchten. Dit is te lezen in de laatste voortgangsrapportage van Alders.:


De groeicijfers die Schiphol in het Ondernemingsplan Lelystad hanteert, liggen rond de 2 procent. In het advies over de marktontwikkeling (juni 2014) is aangegeven dat bij een groeipercentage van 2 procent de tijdigheid van de realisatie van Lelystad ter ondersteuning van de opvang van de groei onder druk staat. De groei is inmiddels een aantal jaren achtereen ruim boven die 2 procent uitgekomen. Daarmee ontstaat vanaf 2018 een capaciteitstekort en wordt er vanaf dat moment een grotere beschikbare capaciteit in Lelystad gevraagd dan in het Ondernemingsplan voorzien is en dan in de praktijk te realiseren is op Lelystad in 2018. Daarmee komt in versterkte mate he tvraagstuk van een versnelde ingroei op Lelystad op tafel.
Aan de bestuurlijke Tafel is er met het oog hierop nog eens op gewezen dat de afspraak in het advies van de Tafel van 30 maart 2012 over de volumeontwikkeling vanaf 2015 naar 2020 betrekking heeft op 25.000 vliegtuigbewegingen. Een tragere fasering is in de door de Alderstafel uitgebrachte adviezen niet aan te treffen en al evenmin in het formeel vastgestelde Luchthavenbesluit. De nadien in 2014 in het Ondernemingsplan LelystadAirport gepresenteerde fasering vervangt de aan de Tafel gemaakte afspraken over de volume ontwikkeling niet. Deze fasering in het Ondernemingsplan dient namelijk een heel ander doel, namelijk de bedrijfseconomische onderbouwing van de noodzakelijke investeringen in de luchthaveninfrastructuur in een laag groeiscenario. De afspraken aan de Alderstafel en het daarop gebaseerde Luchthavenbesluit hebben echter betrekking opeen ruimte van in totaal 45.000 vliegtuigbewegingen waarvan 25.000 in de periode tot 2020 en de rest vanaf 2020 na uitvoering van een tussentijdse evaluatie.

zondag 26 februari 2017

Teken petitie tegen lage vliegroutes Lelystad Airport

Het Actiecomité Hoog Overijssel maakt zich grote zorgen over de lage vliegroutes van Lelystad Airport. Hoog (Over)ijssel timmert flink aan de weg: het is besproken in de verschillende gemeenteraden, de Provinciale Staten van Overijssel en tijdens het luchthavenoverleg in de Tweede Kamer deze week. De vliegroutes met name buiten Flevoland zijn nog niet definitief vastgesteld, dus dat biedt mogelijkheden.

Ook jij kunt een handje helpen, namelijk door de petitie van HoogOverijssel te ondertekenen.

Meer info: zie het luchthavendossier op RTVOost.


Geluidmeetpunt Biddinghuizen verplaatst

De geluidsmetingen voor vliegtuiglawaai lopen inmiddels al ruim een jaar. Continue wordt het geluid gemeten en geregistreerd zodat een goede nulmeting ontstaat. Zo kan het effect van het vliegtuiglawaai (de extra herrie) straks precies in kaart worden gebracht. En daarmee heb je een aanknopingspunt om - als het afwijkt van de prognoses - daar wat mee te gaan doen. Het geluidmeetpunt aan de Baan gaf teveel verstoringen als gevolg van regen, wind en verkeer. Dit geluidmeetpunt is daarom verplaatst naar de Klaversingel. Dit is een uitstekende, autoluwe nieuwe plek voor de geluidsmetingen. Door deze nieuwe locatie van het meetpunt is er een goede verdeling van de meetpunten over Biddinghuizen: Klaversingel, Bakhuis en de Parksingel. Iedereen die zijn dak en internetverbinding beschikbaar stelt voor deze geluidsmetingen: bedankt! In Zeewolde en (waarschijnlijk) in Elburg worden vergelijkbare meetnetten opgezet.

 De actuele geluidsmetingen voor vliegtuiglawaai in Biddinghuizen kun je hier volgen.
De metingen van Dronten West kun je hier bekijken.

zondag 17 april 2016

Dijksma: Lelystad Airport moet doorgaan, desnoods met dwang

Bij de behandeling van het luchthavenbesluit in de Tweede kamer lieten de ANVR, de pilotenvakbond en zo’n beetje alle luchtvaartmaatschappijen in stevige bewoordingen weten tegen de uitbreiding van Lelystad Airport te zijn. Tot op heden heeft nog enkele geen enkele luchtvaartmaatschappij formeel aangegeven te willen vliegen vanaf lelystad Airport. En dat terwijl de luchthaven al op 1 april 2018 open moet. Daarom komt de staatssecretaris met een nieuw plan: we dwingen de luchtvaartmaatschappijen gewoon om te gaan vliegen vanaf Lelystad. 

Voldoende capaciteit
Er is luchthavencapaciteit genoeg in Nederland. Schiphol wil na 2020 verder doorgroeien en begint met de aanleg van een nieuwe pier van circa 1,2 miljard euro. Eelde en Maastricht hebben zo weinig vluchten dat ze bijna failliet gaan en blijven alleen met forse overheidssteun overeind. Eindhoven gaat uitbreiden van 15.000 vliegbewegingen tot 43.000 vliegbewegingen. Rotterdam wil groeien van 1,7 miljoen reizigers naar 2,9 miljoen passagiers in 2025.

Ondertussen staat de groei van Schiphol onder druk van de enorme luchthavens in Dubai en Istanbul die een hoop van het hub-verkeer (overstappers) afsnoepen. En zo geweldig gaat het nou ook weer niet in de luchtvaart. De grootste klant van Schiphol, Air France-KLM, zit in zwaar weer en moet fors bezuinigen. De werkeloosheid onder piloten is hoog.
Het is een raadsel waar die extra 45.000 vluchten van Lelystad Airport vandaan moet komen. De groeicijfers waarop Lelystad Airport is gebaseerd zijn niet meer realistisch.

Verleiden of dwingen
Lelystad Airport probeert met lage prijzen de luchtvaartmaatschappijen te verleiden om vanaf Lelystad te vliegen. Met 15 euro per passagier wordt Lelystad Aiport bijna 50% goedkoper dan Schiphol. Toch is dit niet voldoende om de luchtvaartmaatschappijen over te halen vanaf Lelystad te vliegen. Lelystad Airport heeft geen goed openbaar vervoer en het is niet mogelijk om op Lelystad Airport over te stappen naar andere vluchten.
De luchtvaartmaatschappijen mogen niet ’s nachts vliegen en door de korte landingsbaan kunnen geen vluchten naar verre bestemmingen worden uitgevoerd. Dit betekent dat ze moeten vliegen vanaf Schiphol én vanaf Lelystad. Door deze zogenaamde 'split operation' vervalt het kostenvoordeel van Lelystad Airport. Bovendien kunnen de maatschappijen op achteraf gelegen regionale luchthaven minder voor hun tickets vragen. Tot op heden is er geen enkele luchtvaartmaatschappij ‘verleidt’ om te gaan vliegen vanaf Lelystad Airport.

Geen nood aldus Staatssecretaris Dijksma, we dwingen ze gewoon te gaan vliegen vanaf Lelystad Airport. Dijksma wil 'selectieve ontwikkeling van Schiphol bereiken via de toepassing van een formele overheidsmaatregel'.
Of deze dwang inderdaad mogelijk is, is nog maar de vraag. De Europese Unie heeft regels opgesteld om te voorkomen dat maatschappijen verplicht kunnen worden uitgeplaatst. Alle maatschappijen moeten gelijke toegang hebben tot de drukste luchthavens volgens de EU.
Zelfs Sovjet-maatregelen zoals gedwongen winkelnering bieden waarschijnlijk geen soelaas voor Lelystad Airport.


Fiasco van half miljard
De aanleg van Lelystad Airport en de bijbehorende infrastructuur kost zo’n 200 miljoen euro, grotendeels overheidsgeld. Maar daar blijft het niet bij, de komende jaren zijn de kosten voor luchtverkeersleiding en exploitatie hoger dan de opbrengsten. De luchthaven denkt zelf pas in 2035 winst te maken. De luchtvaartsector zelf becijferde de omvang van dit toekomstige fiasco op een half miljard. 

En de werkgelegenheid dan?
De werkgelegenheid valt tegen. Nu werken er 250 mensen op de luchthaven. Straks zo'n 400 mensen. Dat betekent dus 150 extra banen. Daarvoor wordt dan wel bijna 200 miljoen euro geïnvesteerd. Meer dan 1 miljoen euro/baan om een baan voor een parkeermeneer of koffiejuffrouw te creëren. Met zoveel geld kun je elders in de economie toch veel meer bereiken? En dan hebben we het nog geen eens over de banen die verdwijnen door de luchthaven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de recreatiebedrijven langs het Veluwemeer waar de Boeings straks laag en vol gas overheen vliegen.

Ook de overige werkgelegenheid valt tegen. De provincie Flevoland, Lelystad en Almere investeerden al ruim 13 miljoen euro in het bedrijventerrein OMALA bij Lelystad Airport. Acht jaar later, drie namen (OMALA, Airport Garden City en nu Lelystad Airport Businesspark) en drie directeuren verder is er nog steeds geen vierkante meter grond verkocht.

Overige schade
Naast financiële schade levert de luchthaven ook nog andere schade op zoals luchtvervuiling en veel geluidsoverlast in Dronten, Biddinghuizen en Zeewolde. Daarnaast gaat een groot deel van Flevoland op ‘slot’ omdat hier geen nieuwe woningbouw of bijvoorbeeld windmolens mogen komen. Ook de duizenden vogels die in de omgeving bivakkeren mogen voor hun rust en leven vrezen.

Parlementaire enquête
De aanleg van een luchthaven doordrukken terwijl omwonenden, milieuorganisaties en de luchtvaartsector tegen zijn en de economische stoplichten op rood staan. Dat is een mooi onderwerp voor een parlementaire enquête. Helaas worden parlementaire enquêtes pas gehouden nadat de schade is ontstaan. Dus dat wordt dan vermoedelijk ergens rond 2023-2028.

Stel aanleg uit
Het luchthavenbesluit Lelystad Airport is onherroepelijk, maar verjaart niet. Tot op heden zijn er kosten gemaakt voor planvorming, ontwerp en vergunningen. Het grote geld uitgeven voor de aanleg zelf moet nog beginnen. Er is geen acuut capaciteitsprobleem en vanaf 2020 mag Schiphol zelf beperkt gaan groeien. Stel daarom de aanleg uit en kijk hoe de luchtvaartmarkt zich ontwikkeld. Over tien jaar ziet de wereld er weer heel anders uit. Dan willen we misschien een luchthaven in de Noordzee of gaan we (eindelijk) massaal op reis met de hogesnelheidslijn.

woensdag 5 augustus 2015

Psssst….. luchthaven kopen? slechts 10.000 euro

De Spaanse luchthaven Ciudad Real, ten zuiden van Madrid, opende eind 2008 de deuren. Ze beschikt over de langste start- en landingsbaan (4.200 meter) van het land. Aanvankelijk wilde men de luchthaven Madrid-Zuid" dopen, met de bedoeling er de lowcostluchtvaartmaatschappijen voor de hoofdstad te ontvangen. Maar die naam werd geweigerd. De lowcostluchtvaartmaatschappijen kwamen nooit. De luchthaven ontving sinds 2011 geen lijnvluchten meer. In 2013 waren de operationele schulden opgelopen tot ruim 300 miljoen en werd besloten tot verkoop.

De bouw kostte meer dan 450 miljoen euro, maar in eerste instantie ging de luchthaven voor 100 miljoen euro in de  verkoop waarop geen geïnteresseerden kwamen, daarna voor 80 miljoen, ook zonder succes en later voor 40 miljoen euro.  Alleen het Chinese Tzaneen International heeft een bieding gedaan van 10.000,= euro.
Het Chinese Tzaneen International, wat officieel geregistreerd staat met een kapitaal van het minimale 4.000 euro, werd in maart 2015 opgericht door diverse Chinese zakenmensen die grootse plannen hebben met het vliegveld. Men wil dat namelijk gaan gebruiken als aanvlieghaven voor alle Chinese producten voor Europa.

Diverse milieuorganisaties vertrouwen de deal niet echt en vinden het in eerste instantie belachelijk dat men een bijna half miljard kostende vliegveld voor slechts 10.000 euro verkoopt en daarnaast menen zij dat er meer achter deze verkoopdeal zit. Daarom hebben zij en diverse andere organisaties al aangegeven de zaak te gaan onderzoeken.

[bron]

Parallellen met Lelystad Airport?

 • Ciudad Real is – net zoals Lelystad Airport – bedoeld om vluchten van lowcostcarriers van de nabij gelegen hoofdstad over te nemen. 
 • De stad Ciudad Real telt zo’n 75.000 inwoners. Lelystad telt 76.333 inwoners (31 maart 2015, bron: CBS)
 • Ciudad Real heeft een station dat gelegen is aan het Hogesnelheidsnet en op de breedspoorlijn van Manzanares - Mérida. Lelystad heeft alleen een intercitytreinstation.
 • De lowcostcarriers kwamen nooit naar Ciudad Real. Voor Lelystad Airport wordt tot 2018 zo’n 200 milljoen geïnvesteerd. Tot op heden heeft nog geen enkele lowcostcarrier aangegeven naar Lelystad Airport te willen komen. zaterdag 4 juli 2015

Bestemmingsplan Lelystad Airport biedt geen mogelijkheden voor Biddinghuizer bezwaar

Vanaf 11 juni t/m 23 juli 2015 ligt het Ontwerpbestemmingsplan Lelystad – Uitbreiding Luchthaven ter inzage.

In het stuk wordt voor alle voor Biddinghuizen van belangzijnde onderwerpen nadrukkelijk verwezen naar het reeds vastgestelde luchthavenbesluit.Denk hierbij aan vliegroutes, nut-en-noodzaak uitbreiding, locatiekeuze, geluidsoverlast en dergelijke. Bezwaar maken tegen deze onderdelen heeft geen zin: deze bezwaren worden afgewezen met een verwijzing naar het (onherroepelijke) luchthavenbesluit.

Je kunt natuurlijk altijd bezwaar proberen te maken tegen de grootte of hoogte van het luchthavengebouw of de kleur van de startbaan maar het wordt als inwoner van Biddinghuizen wel erg moeilijk (onmogelijk) om aan te tonen dat je daardoor in je belang wordt geschaad. Op deze website daarom geen (voorbeeld) bezwaarschrift voor het bestemmingsplan.

Nadeelcompensatie
Op grond van artikel 8.74 en artikel 8.31. van de Wet luchtvaart kan iemand die schade lijdt of zal lijden binnen 5 jaar na het Luchthavenbesluit een verzoek voor schadevergoeding indienen.

 • Alleen daadwerkelijk geleden of nog te lijden schade ten gevolge van het Luchthavenbesluit wordt vergoed. 
 • Je moet je verzoek met bewijslast te onderbouwen.
 • Een dergelijk verzoek kan worden ingediend via de website van de Rijksoverheid 

Vliegroutes
De vliegroutes zijn nog niet formeel vastgesteld. Wijzigingen en optimalisaties van de vliegroutes kunnen dus nog in de plannen worden doorgevoerd. Wij zullen onze punten blijven inbrengen (o.a. via de wethouder die aan de Alderstafel deelneemt).

Meten is weten

Bij de besluitvorming over Lelystad Airport is er uitsluitend gebruik gemaakt van computermodellen die de geluidsoverlast voorspellen. Nu zijn modellen handig om verschillende varianten met elkaar te vergelijken omdat je ze allemaal op dezelfde manier doorrekent.

In de praktijk zijn er echter behoorlijke verschillen tussen de modellen en de daadwerkelijke geluidsoverlast. Door het weer (o.a. wind) kunnen al behoorlijke verschillen ontstaan. Daarnaast houden vliegtuigen zich wat betreft hoogte en koers nooit helemaal precies aan de lijntjes die op de kaart staan. De toestellen mogen 1 zeemijl (1,9 kilometer) aan weerskanten afwijken. Ook zullen de toestellen niet precies gasgeven op de plek die de modelleur in zijn computerprogramma heeft gestopt. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook andere (luidruchtigere) toestellen vliegen dan waar de modelleur mee heeft gerekend.

Om de werkelijke geluidsoverlast te bepalen zit er maar één ding op: meten!  Lelystad Airport hoeft wettelijk alleen een meetpunt aan het begin en aan het einde van de startbaan te hebben. Daar heeft de omgeving dus niets aan.

De gemeente Dronten heeft zelf daarom een paar jaar geleden al drie meetpunten ingericht in Dronten West. Je kunt via de website real-time meekijken welke geluidsbelasting wordt gemeten.
De metingen worden uitgevoerd door Sensornet die ook verschillende meetpunten heeft rond Schiphol. De metingen lopen  vanaf 2011 zodat er een goede nulmeting is. Door deze nulmeting kun je achteraf goed zien wat er aan geluid als gevolg van de uitbreiding van Lelystad Airport bijkomt.

Door de drie meetpunten met elkaar te combineren kan de richting van het geluid worden bepaald. Tevens wordt de data gecombineerd met de gegevens van de radar. Zo kan het systeem het verschil tussen  vliegtuiglawaai en omgevingsgeluid zien.
De metingen in Dronten lopen vanaf 2011. Hier kun je het rapport bekijken van de geluidsmetingen over 2014. Uit deze metingen blijkt dat het geluidsniveau van vliegtuiglawaai tot op heden erg meevalt (ver onder de norm van Lden48).

Decibellen zijn logaritmisch
De decibelschaal is logaritmisch. Elk 3 dB erbij betekent ongeveer een verdubbeling van het geluidsniveau.

Voorbeeld stofzuiger:
We hebben een stofzuiger en die produceert 65 dB. We zetten een tweede stofzuiger aan die ook 65 dB produceert: 65 dB + 65 dB = 68 dB

Wanneer twee geluiddrukniveaus meer dan 20 dB verschillen, is het totale geluiddrukniveau vrijwel gelijk aan het hoogste geluiddrukniveau.

Voorbeeld: je zit in je achtertuin
Je zit in je tuin op een zwoele zomeravond. Het achtergeluid (ritselende bladjes, een fluitende vogel, een auto die verderop langsrijdt) bedraagt 35 dB. Er komt een Boeiing langs met 65 dB. Het achtergrondgeluid valt dan compleet weg als het vliegtuig passeert. 35dB + 65 dB = 65 dB

Lamax
Lamax is de (piekwaarde) die gemeten wordt als een toestel passeert. In de bebouwde kom van Biddinghuizen is de geluidsbelasting straks volgens de modellen ongeveer 65 dB als een opstijgend toestel passeert.

Lden
Voor vliegtuiglawaai heeft de wetgever iets heel handigs bedacht: het wordt gewoon uitgemiddeld over de hele dag. Handig..... zo voldoe je bijna altijd aan de normen.

Voorbeeld
Op Lelystad Airport is het spitstijd. Van 7.00 tot 10.00 uur vertrekken er 60 Boeings en Airbussen. De rest van de dag is het redelijk rustig in Biddinghuizen (het inkomende vliegverkeer dendert over Dronten-West).

Van 7.00 tot 10.00 uur zijn er 60 geluidspieken van circa 65 dB. Dit wordt vervolgens uitgemiddeld. Het Lden niveau in de bebouwde kom van Biddinghuizen ligt daardoor net onder de 48 dB (de gele lijn van route B+ in onderstaande afbeelding). Boven 48 dB is er volgens de wetgever sprake  van 'ernstig gehinderden'. Daaronder is er volgens de wetgever niets aan de hand. Voor recreatie (oa de Boschberg, de Bremerberg, campings langs het water) is er overigs helemaal geen geluidsnorm.


Geluidsmeting Biddinghuizen
Het college van B&W heeft ook voor Biddinghuizen een geluidsmeetpunt toegezegd. Dit moet er uiterlijk in 2017 komen. Je kunt dan nog een jaar meten voor een goede nulmeting.

Meer informatie: geluidsmetingen door Sensornetzondag 29 maart 2015

uitbreiding Lelystad Airport gaat door.... en nu?

Aankomende dinsdag zal Staatssecretaris Mansveld het luchthavenbesluit in de Staatscourant publiceren. Ondanks alle weerstand komt de uitbreiding er gewoon.Hiermee kan Lelystad Airport uitgroeien tot een tweede Schiphol met 45.000 vliegbewegingen (61 vliegtuigen per dag) en circa 6,7 miljoen passagiers. Hierover werd bericht in verschillende media, onder andere in het NRC. 

Na publicatie wordt het luchthavenbesluit van kracht en kan Schiphol de overige vergunningen gaan aanvragen en de werkzaamheden gaan aanbesteden. Vanaf 1 april 2018 (geen grap) moeten dan de Boeings en Airbussen gaan vliegen.

De Tweede Kamer heeft reeds ingestemd met de uitbreiding (in juli en december 2014).

Tegenstanders van de uitbreiding:

De luchtvaartsector zelf.
De luchtvaartsector vindt de uitbreiding niet nodig. Er is nog steeds geen maatschappij die van Lelystad Airport wil gaan vliegen. In onderstaand filmpje legt Arkefly uit waarom Lelystad Airport geen goed  idee is.
Reguliere maatschappijen op Schiphol hebben het afgelopen jaar te kennen gegeven bang te zijn dat zij Lelystad Airport subsidiëren en voor een deel gaan betalen voor nieuwe concurrenten.Met de komst van Lelystad wordt de deur opengezet naar meer prijsvechters in Nederland waardoor de druk op de nationale Luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia verder wordt opgevoerd, wat kan leiden tot verlies van marktaandeel en ontslagen.


Vogelbescherming Nederland en Vogelwacht
Vogelbescherming en Vogelwacht noemen de uitbreiding onverantwoord vanwege de nabijheid van vogelrijke natuurgebieden als de Oostvaardersplassen en de Randmeren. Vogelaanvaringen vormen een gevaar voor de vliegveiligheid. Het uitgevoerde onderzoek deugt van geen kant volgens de Vogelbescherming.

Kleine luchtvaart
De kleine luchtvaart (General Aviation) moet grotendeels vanaf Lelystad Airport verdwijnen. Lelystad Airport is de grootste luchthaven voor de General Aviation in Nederland. Waar de kleine luchtvaart naartoe moet is nog steeds niet bekend. De bestaande klanten van Lelystad Airport hebben laten weten tegen de uitbreidingsplannen te zijn.

Gemeenten en omwonenden
De gemeente Dronten is tegen de uitbreiding. Bewonersgroepen in Biddinghuizen, Almere-Hout en Zeewolde protesteren fel tegen de komst van Lelystad Airport vooral vanwege de geluidsoverlast.
Wat gaan wij nog doen?
 1. Bezwaar maken. Het luchthavenbesluit is nog niet gepubliceerd. Het advies van de Raad van State is nog niet openbaar. Ook is de antwoordnota - waarin wordt aangegeven hoe er met onze bezwaren is omgegaan - nog niet bekend. Wij gaan deze stukken eerst eens goed lezen. Bezwaar maken bij de Raad van State is niet meer mogelijk. Bezwaar maken bij de civiele rechter kan alleen als er grove fouten in de procedure zijn gemaakt. Bovendien is dit een kostbare aangelegenheid. Wel moeten er nog een aantal vergunningen worden aangevraagd waartegen bezwaar mogelijk is. Zo moet bijvoorbeeld het bestemmingsplan worden gewijzigd en dit biedt kansen. Vliegop volgt deze zaken op de voet. 
 2. Acties - Vliegop is in overleg met andere bewonersgroepen over acties om onze bezwaren nogmaals goed naar voren te brengen. zondag 15 maart 2015

Het grote Lelystad Airport overzicht voor de Provinciale Statenverkiezingingen (18 maart 2015)

We hebben 13 gaapsaaie verkiezingsprogramma’s op de pijnbank gelegd en verschillende stemwijzers op internet doorgeklikt. Hieronder het overzicht van onze inspanningen. Onze conclusie: alleen GroenLinks en Partij voor de Dieren (PvdD) zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.


GroenLinks – TEGEN uitbreiding
De uitbreiding is onnodig en zorgt alleen voor geluidsoverlast, gezondheidsrisico’s en negatieve effecten voor de landbouw. Het creëert ook weinig werkgelegenheid. De aantrekkelijkheid van Flevoland als woon- en recreatiegebied zal sterk afnemen.
[bron]

Partij voor de Dieren – TEGEN uitbreiding
De PvdD is fel tegen uitbreiding van de luchthaven. Meer vluchten met grotere toestellen heeft negatieve gevolgen voor het klimaat en veroorzaakt veel overlast voor omwonenden. Ook vogels en de natuur ondervinden daar veel schade van.
[bron]

VVD –helemaal voor uitbreiding
De ontwikkeling van de luchthaven zorgt voor het uitbreiden van het voorzieningenniveau, de komst van nieuwe bedrijven, aantrekken van werkgelegenheid, het initiëren van nieuwe opleidingen en een betere bereikbaarheid.
[bron]

PvdA – helemaal voor uitbreiding
Wij willen de kansen die de uitbreiding van Lelystad Airport biedt optimaal, maar vooral ook duurzaam benutten. Meer werk is essentieel.
[bron]

D66 – helemaal voor uitbreiding
De ontwikkeling van Vliegveld Lelystad is belangrijk voor de Flevolandse ontsluiting. Daarnaast zorgt het voor economische ontwikkeling en zorgt het voor extra werkgelegenheid in Flevoland.
[bron]

CDA – helemaal voor uitbreiding
De uitbreiding van Vliegveld Lelystad is een belangrijke aanvulling op de ontsluiting van Flevoland. Het CDA gelooft in de stimulerende werking van de ontwikkeling van de luchthaven voor de Flevolandse economie en uitbreiding van de werkgelegenheid.
[Bron] 

ChristenUnie – helemaal voor uitbreiding
Wij steunen de geplande uitbreiding maar vinden wel dat dit met groei van werkgelegenheid gepaard dient te gaan. Verder moet de infrastructuur en het openbaar vervoer om en naar het vliegveld verbeterd worden.
[bron]

SP – voor uitbreiding
Uitbreiding van de Luchthaven Lelystad wordt door de provincie uitsluitend ondersteund voor zover deze aantoonbaar geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid, leefbaarheid en het milieu. Nadelige effecten worden ruimhartig gecompenseerd, zoals voor de biologische landbouw, vrijetijdssector en de bewoners in de omgeving.
[bron] 

Opmerking: de SP in de Tweede Kamer is TEGEN uitbreiding, in de Provinciale Staten VOOR, in de gemeente Dronten TEGEN. 

PVV- helemaal voor uitbreiding
 In het bevorderen van de banengroei in Flevoland past ook het vliegveld Lelystad. Hier kan een mooie vraag naar banen uit verschillende sectoren voortkomen
[bron]

SGP – helemaal voor uitbreiding
Vliegveld Lelystad biedt kansen voor Flevoland die we niet moeten weggooien. Uitbreiding maakt het vliegveld kansrijker, misschien niet gelijk voor de ontsluiting maar wel voor de werkgelegenheid.
[bron]

50Plus – helemaal voor uitbreiding
Wij zullen aandringen op realisering van een NS-station Lelystad Zuid en railverdubbeling naar Utrecht.
[bron]

Jezus Leeft – voor uitbreiding
Dit geeft veel werkgelegenheid. Wel moeten de vliegroutes worden herzien in verband met mogelijke overlast.
[bron]

OPA Flevoland – voor uitbreiding
Beperkte uitbreiding kan economische stimulans zijn. Maar alleen acceptabel bij vasthouden aan randvoorwaarden als o.a. door de gemeente Lelystad bedongen
[bron]


Naschrift: maar de provincie gaat toch niet over de uitbreiding?
Formeel gaat de provincie er niet over, maar beslist de Tweede Kamer. Maar de luchthaven komt er alleen omdat Flevoland en Lelystad al ruim tien jaar roepen dat ze dit graag willen. Hoe graag? De lokale overheden gaan 100 miljoen euro stoppen in de weginfrastructuur. Ook hebben de lokale overheden al ruim 13 miljoen gestopt in  het bedrijventerrein bij de luchthaven (OMALA). En daar houdt het vast niet op.  Volgens het eigen bedrijfsplan van Schiphol wordt er voorlopig (eerste 27 jaar) geen winst gemaakt. De verliesgevende vliegvelden Eelde (Groningen) en Maastricht blijven alleen overeind door miljoenensteun van de noordelijke provincies (Eelde) en Limburg (Maastricht).
Flevoland heeft zich tot op heden zich niet vastgelegd op structurele financiële steun aan Lelystad Airport. Maar als Lelystad Airport er ligt, verlies maakt en aanklopt voor financiële steun: wat gaat er dan gebeuren denkt u?

De luchthaven komt er alleen omdat de lokale overheden dat idee ondersteunen. Zonder deze steun is de uitbreiding eigenlijk niet mogelijk. .

Stemwijzer
Weet u nog niet wat te stemmen voor de Provinciale Staten verkiezingen? Gebruik dan een stemwijzer:

Daarnaast bevat de verkiezingswebsite van Omroep Flevoland veel informatie.

Waterschap 
Op 18 maart mag je ook stemmen voor het Waterschap. Nog geen idee waarop je wilt gaan stemmen? Lees hier waarop de scribent van dit artikel gaat stemmen.