woensdag 20 september 2017

Kamer kritisch over Lelystad Airport

Vandaag (19-9-2017) heeft de Tweede Kamer langdurig gesproken met Stas Dijksma. Dijksma trof een kritische kamer tegenover zich. Zij werd flink aangepakt op de rare (pardon: suboptimale) laagvliegroutes van Lelystad Airport. Ook op de luchtruimherziening, waarvoor nog geen bal gebeurd is, werd zij stevig aangepakt. Martijn van Helvert (CDA) hierover: “Sinds 2014 is er bij IenM gewoon niets gedaan om het luchtruim te herzien. In 2009 al bekend was dat het voor lelystad moest.Het kan niet zo zijn dat 10 jaar gewerkt wordt aan routes en dat de kamer binnen drie maanden moet beslissen." Deze luchtruimherziening is nodig voor normale vliegroutes, daar waar nu ruim 100 km laaggevlogen moet worden om onder het Schiphol-verkeer te blijven.

Ook wilde Dijksma de voor Biddinghuizen gunstige B++ vliegroutevariant niet fatsoenlijk bekijken. Moeilijk, ingewikkeld en straks is er extra inspraak of een extra MER nodig… zo probeerde Dijksma er onderuit te komen. Uiteindelijk is afgesproken dat luchtverkeersleiding Nederland en Eurocontrol nog deze week de B++ variant bekijken. Eurocontrol is de organisatie die de luchtverkeersleiding in Europa coördineert.

GroenLinks en de SGP vinden dat eerst het luchtruim herzien moet worden (op z'n vroegst in 2023) en dat Lelystad dan pas open kan.

Het overleg in de Tweede Kamer wordt volgende week vervolgt… (van 14.00 tot 18.00 uur was niet lang genoeg).

Morgen is er bij Omroep Flevoland een extra lange nieuwsuitzending die volledig over de laatste ontwikkelingen van Lelystad Airport gaat. Omroep Flevoland heeft zo'n beetje alle hoofdrolspelers voor de camera kunnen krijgen.

Bronnen:


zaterdag 26 augustus 2017

Alternatieve B++ route lijkt gunstig voor Biddinghuizen

Vrijdag 25 augustus presenteerde vliegveld Teuge een alternatieve vliegroute B++ voor Lelystad Airport aan Statenleden en leden van de Tweede Kamer.

B++ route lijkt gunstig voor Biddinghuizen
De nieuwe B++ route is een alternatief op de B+ route zoals die nu opgenomen is in het luchthavenbesluit.

Bij westenwind (80% van de tijd)
Vliegtuigen stijgen op richting Almere, buigen af naar Zeewolde en zetten dan koers richting Biddinghuizen.
Het uitvliegende verkeer maakt ter plaatse van Dorhout Mees een bocht naar rechts en steekt het Veluwemeer over. Via Hulshorst, Uddel en Kootwijk wordt dan ter hoogte van Ede aangesloten op de hogere vliegroutes (>6000 voet).

Bij oostenwind (20% van de tijd)
Vliegtuigen stijgen op richting Dronten. Vervolgens vliegen ze richting Kampen. Boven Roggebot draaien ze naar het zuiden. Via het Abbertbos, Spijkbos, Walibi Flevo en de Bremerbaai vliegen ze naar Hulshorst waar ze aansluiten op de vliegroute.

Vliegroute B++
Hieronder is de vliegroutes B++ weergegeven. De gele route is de route B+ zoals deze nu is opgenomen in het luchthavenbesluit en het routebesluit. De groene route is de alternatieve B++ route van vliegveld Teuge.


(vliegroute in groot formaat) 

(vliegroute B++ in PDF format)

De nieuwe B++ route lijkt gunstig voor Biddinghuizen. De routes komen verder van de dorpskern af te liggen. Geluidsberekeningen zullen dit moeten aantonen.

Is dit de nieuwe vliegroute?
Dat is nog maar de vraag. Eerder is een vergelijkbare route afgevallen door protesten van de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet en omdat een aantal natuurgebieden hierbij op zeer lage hoogte wordt overvlogen.

Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven dat wat haar betreft de B+ route zoals opgenomen in het luchthavenbesluit 'heilig' is. Afwijken hiervan zal namelijk tot aanpassing van de MER leiden en dus het risico op extra inspraak en veel vertraging. Aangezien er nu zo'n 200 miljoen euro wordt gestoken in de luchthaven en de bijbehorende infrastructuur en omdat Schiphol dit jaar 'vol' raakt zal de Staatssecretaris hier waarschijnlijk niet aan willen morrelen.

Eigenlijk is niemand blij met deze vliegroutes. Er moet over een grote afstand langdurig laag (<2 km) worden gevlogen: dit levert veel geluidsoverlast op, is onveilig (vogelaanvaringen) en kost extra brandstof.
Voor een goede en veilige vliegroute van Lelystad Airport moet het luchtruim van Nederland opnieuw ingedeeld worden. Dit laat echter nog jaren op zich wachten en daar wil Schiphol en de politiek niet op wachten.

Vervolg
Het bureau Helios voert een second opinion uit naar de vliegroutes. Op 13 september spreekt de Tweede Kamer weer over Lelystad Airport. Naar verwachting zal de Staatssecretaris kort daarna het routebesluit nemen. Het vaststellen van het routebesluit is een ministeriële verantwoordelijkheid waarbij geen (bestuurlijk) beroep mogelijk is. Actiegroep Hoogoverijssel heeft aangekondigd een civiele procedure te starten tegen dit besluit en is hiervoor 100.000 euro aan het inzamelen.


donderdag 20 juli 2017

Informatie over uitbreiding Lelystad Airport

Meer weten over de uitbreiding van Lelystad Airport tot een tweede Schiphol (vanaf 1 april 2019)? Wij raden de volgende sites aan:

  1. Het FD heeft een uitgebreide special gemaakt met 5 interviews met betrokkenen en verhelderende grafieken
  2. Joost Karremans heeft - voor zijn afstuderen journalistiek - zijn afstudeerproject online gezet. Met informatie over de vliegroutes, kleine luchtvaart, succesfactoren en kansen. 
  3. Tot slot de site van actiegroep Hoogoverijssel met veel informatie over vliegroutes en de te verwachten overlast.

zaterdag 20 mei 2017

Alders wil Lelystad Airport versneld laten doorgroeien naar 25.000 vluchten

Alders stelt voor om Lelystad Airport versneld te ontwikkelen naar 25 duizend vluchten.
In de oorspronkelijke stukken werd nog gesproken over 'langzaam ingroeien'. Schiphol heeft echter door tariefsverlagingen de deur volop open gezet voor lowcostcarriers. Voor Lelystad betekent dit niet 'lang ingroeien' maar direct vanaf opening volop groeien. Al in 2020 worden de 25.000 vluchten bereikt en wil men door naar 45.000 vluchten. Dit is te lezen in de laatste voortgangsrapportage van Alders.:


De groeicijfers die Schiphol in het Ondernemingsplan Lelystad hanteert, liggen rond de 2 procent. In het advies over de marktontwikkeling (juni 2014) is aangegeven dat bij een groeipercentage van 2 procent de tijdigheid van de realisatie van Lelystad ter ondersteuning van de opvang van de groei onder druk staat. De groei is inmiddels een aantal jaren achtereen ruim boven die 2 procent uitgekomen. Daarmee ontstaat vanaf 2018 een capaciteitstekort en wordt er vanaf dat moment een grotere beschikbare capaciteit in Lelystad gevraagd dan in het Ondernemingsplan voorzien is en dan in de praktijk te realiseren is op Lelystad in 2018. Daarmee komt in versterkte mate he tvraagstuk van een versnelde ingroei op Lelystad op tafel.
Aan de bestuurlijke Tafel is er met het oog hierop nog eens op gewezen dat de afspraak in het advies van de Tafel van 30 maart 2012 over de volumeontwikkeling vanaf 2015 naar 2020 betrekking heeft op 25.000 vliegtuigbewegingen. Een tragere fasering is in de door de Alderstafel uitgebrachte adviezen niet aan te treffen en al evenmin in het formeel vastgestelde Luchthavenbesluit. De nadien in 2014 in het Ondernemingsplan LelystadAirport gepresenteerde fasering vervangt de aan de Tafel gemaakte afspraken over de volume ontwikkeling niet. Deze fasering in het Ondernemingsplan dient namelijk een heel ander doel, namelijk de bedrijfseconomische onderbouwing van de noodzakelijke investeringen in de luchthaveninfrastructuur in een laag groeiscenario. De afspraken aan de Alderstafel en het daarop gebaseerde Luchthavenbesluit hebben echter betrekking opeen ruimte van in totaal 45.000 vliegtuigbewegingen waarvan 25.000 in de periode tot 2020 en de rest vanaf 2020 na uitvoering van een tussentijdse evaluatie.

zondag 26 februari 2017

Teken petitie tegen lage vliegroutes Lelystad Airport

Het Actiecomité Hoog Overijssel maakt zich grote zorgen over de lage vliegroutes van Lelystad Airport. Hoog (Over)ijssel timmert flink aan de weg: het is besproken in de verschillende gemeenteraden, de Provinciale Staten van Overijssel en tijdens het luchthavenoverleg in de Tweede Kamer deze week. De vliegroutes met name buiten Flevoland zijn nog niet definitief vastgesteld, dus dat biedt mogelijkheden.

Ook jij kunt een handje helpen, namelijk door de petitie van HoogOverijssel te ondertekenen.

Meer info: zie het luchthavendossier op RTVOost.


Geluidmeetpunt Biddinghuizen verplaatst

De geluidsmetingen voor vliegtuiglawaai lopen inmiddels al ruim een jaar. Continue wordt het geluid gemeten en geregistreerd zodat een goede nulmeting ontstaat. Zo kan het effect van het vliegtuiglawaai (de extra herrie) straks precies in kaart worden gebracht. En daarmee heb je een aanknopingspunt om - als het afwijkt van de prognoses - daar wat mee te gaan doen. Het geluidmeetpunt aan de Baan gaf teveel verstoringen als gevolg van regen, wind en verkeer. Dit geluidmeetpunt is daarom verplaatst naar de Klaversingel. Dit is een uitstekende, autoluwe nieuwe plek voor de geluidsmetingen. Door deze nieuwe locatie van het meetpunt is er een goede verdeling van de meetpunten over Biddinghuizen: Klaversingel, Bakhuis en de Parksingel. Iedereen die zijn dak en internetverbinding beschikbaar stelt voor deze geluidsmetingen: bedankt! In Zeewolde en (waarschijnlijk) in Elburg worden vergelijkbare meetnetten opgezet.

 De actuele geluidsmetingen voor vliegtuiglawaai in Biddinghuizen kun je hier volgen.
De metingen van Dronten West kun je hier bekijken.